Asked Jan 5th, 2022 1:26 p.m. 196 1 1
  • 196 1 1
+1

Cách đo thời gian load trang(xử lý của từng page)

Share
  • 196 1 1

Hi mọi người.
Mình đang muốn đo thời gian load từng trang của hệ thống để optimize cho phù hợp.
Không biết có tool hay cách nào để đo không ạ.
Mình cảm ơn.

P.s: Project của mình xây dựng bằng laravel nên hiện tại mình đang dùng Laravel debugbar để đánh giá.

1 ANSWERS


Answered Jan 6th, 2022 3:31 a.m.
+3

https://github.com/barryvdh/laravel-debugbar Laravel thì dùng package này xem bạn ơi

Share
Avatar iamfresher @benkyou
Jan 6th, 2022 7:02 a.m.

thank bạn đã trả lời, mình vẫn đang dùng cái này.
mình muốn hỏi để có nhiều option hơn để đánh giá

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.