Asked thg 8 13, 2021 9:45 SA 71 0 1
  • 71 0 1
+1

Cấu hình SockerIO, Redis trên Ubuntu.

Share
  • 71 0 1

Hi anh chị,

  1. Em đang gặp 1 vấn đề khi Deploy ứng dụng Laravel sử dụng SockerIO, Redis trên Ubuntu.
  2. Em đang gặp lỗi ở port 6001 không thể kết nối đến được ạ. Em chạy laravel echo server start rồi nhưng vẫn không thể kết nối đến dc ạ. Anh chị từng gặp vấn đề này hướng dẫn giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ. image.png image.png

1 ANSWERS


Answered thg 8 13, 2021 9:48 SA
0

Chắc là cần phải sửa authHost từ localhost thành domain

Share
Avatar Batman @vdthuan
thg 8 13, 2021 9:52 SA

Dạ để em thử sửa lại ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.