Asked Sep 5th, 10:53 AM 56 1 1
  • 56 1 1
0

Làm cách nào để có thể hiển thị gợi ý lệnh code trong VS Code khi code react native cho người mới học

Share
  • 56 1 1

React Native

1 ANSWERS


Answered Sep 5th, 8:06 PM
Accepted
+2

Mặc định VSCode có IntelliSense để hỗ trợ nhưng chưa đủ, chỉ một vài ngôn ngữ phổ biến.
Gợi ý lệnh tốt nhất là dùng Typescript, nhưng đối với newbie thì TS có lẽ hơi khó chưa cần dùng ngay từ đầu.
Có một số Extension VSCode tạm ổn để suggest, bạn có thể search từ khóa IntelliSense và cài đặt theo ngôn ngữ, thư viện,... đang dùng. https://marketplace.visualstudio.com/search?term=IntelliSense&target=VSCode&category=All categories&sortBy=Relevance.
Ngoài ra có https://www.tabnine.com/install/vscode là tiện ích mạnh nhất, nhưng hơi tốn CPU bạn có thể cân nhắc.

Share
Sep 6th, 4:25 AM

Cảm ơn bạn nhé, để mình thử xem sao

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.