Asked Nov 11th, 2021 9:39 a.m. 98 0 1
  • 98 0 1
0

react native

Share
  • 98 0 1

image.png mn cho em hỏi nó bị lỗi j ạ

Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Nov 11th, 2021 9:40 a.m.

em cài môi trường expo cli mà nó cài mất 1h30 mà lại bị lỗi này

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Nov 11th, 2021 9:42 a.m.
Accepted
0

Lỗi này do mạng kém, dẫn tới khi fetch package kia về bị timeout cái request đó đấy. Nếu bạn dùng yarn thì trước khi chạy build thì bạn chạy command này

yarn config set network-timeout 300000

Nó sẽ tăng thời gian timeout lên

Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Nov 11th, 2021 2:25 p.m.

mình tưởng có sẵn nodejs rồi ko cần mạng để cài expo chứ😊

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Nov 12th, 2021 7:50 a.m.

@vibloanhduong Nodejs chỉ là 1 javascript runtime, NPM là công cụ quản lý package javascript, những package đó được lưu ở trên các registry, nên phải cần internet để kéo được chúng về dưới máy tính của bạn chứ

0
| Reply
Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Nov 12th, 2021 1:11 p.m.

@dao.thai.son https://viblo.asia/q/react-native-b85o9npjZ2G bạn xem giúp mình lỗi này với cứ mỗi lần cài là ra lỗi mới

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.