Asked Aug 28th, 2020 9:06 a.m. 333 1 3
  • 333 1 3
0

chống Spam đăng ký tài khoản

Share
  • 333 1 3

Hi, mình vướng 1 trường hợp khi mình dùng gmail thông thường để gửi xác thực đăng ký tài khoản cho người dùng, tuy nhiên gặp 1 trường hợp nó vào tạo rất nhiều tài khoản ma làm cho gmail gửi mail liên tục đến các địa chỉ email giả kia, làm mình bị KHÓA tài khoản gmail. có cách nào xử lý trường hợp này không các bạn.

3 ANSWERS


Answered Aug 28th, 2020 9:08 a.m.
Accepted
+1

bạn có thể sử dụng google recaptcha để hạn chế spam nhé https://www.google.com/recaptcha/about/

Share
Avatar son @ngocson0211
Aug 28th, 2020 9:10 a.m.

Thanks!

0
| Reply
Share
Answered Aug 28th, 2020 9:14 a.m.
+2

Mình thấy có package này hỗ trợ blacklist các email domain fake https://github.com/alariva/laravel-email-domain-blacklist hoặc bạn có thể tìm theo từ khóa blacklist email domain để tránh việc bị dùng mail fake để đăng ký tài khoản

Share
Avatar son @ngocson0211
Aug 28th, 2020 9:19 a.m.

Thanks

0
| Reply
Share
Answered Sep 16th, 2020 9:39 a.m.
+1

Hạn chế tạo tài khoản, bạn có thể giới hạn địa chỉ IP này chỉ được tạo 1 tài khoản / ngày thôi, hoặc 1 IP chỉ tạo được 1 tài khoản. Có thể thêm capchar vào để ngăn boot....

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.