Asked thg 4 5, 2019 9:44 SA 90 0 1
  • 90 0 1
0

Lỗi stylelint khi chạy npm start

Share
  • 90 0 1

Sau khi mình cài đặt npm và start thì có lỗi này, dù ở project khác thư mục cũng như vậy thì start được

Error in plugin "gulp-stylelint"
Error in plugin 'run-sequence(stylelint)'
No configuration provided for ../main.scss

Mình đã thử nhiều cách mà chưa được, ai chỉ giáo với

1 ANSWERS


Answered thg 4 8, 2019 1:49 SA
Accepted
+1

Hình như bạn đang thiếu file config cho stylelint thì phải. Bạn check lại xem trong project của bạn đã có file định nghĩ rule để chạy stylelint chưa

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.