Asked Feb 18th, 2020 7:31 AM 160 0 1
  • 160 0 1
0

Kéo thả trong Selenium

Share
  • 160 0 1

Có bạn nào biết cách kẻo thả trong Selenium JS không nhỉ?

Hiện tại mình đang sử dụng selenium-webdriver, chromedriver và mocha.

Theo như tìm kiếm trên gg thì mình làm như này:

await driver.actions().dragAndDrop(draggable, droppable).perform()

Nhưng kéo chưa đến droppable thì driver đã thả chuột ra rồi.

1 ANSWERS


Answered Feb 18th, 2020 8:30 AM
0

Bạn đọc thử cái này xem, xem có vấn đề gì không https://www.guru99.com/drag-drop-selenium.html

Mình recommend sử dụng tool automation test bằng cypress thay thế selenium để thấy sự khác biệt =))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.