Asked Sep 28th, 6:31 AM 90 0 1
  • 90 0 1
+1

Cách refresh component trong VueJS

Share
  • 90 0 1

E đang có 1 progress bar component, và nó nhận vào prop status.
Giờ e muốn mỗi khi prop nó thay đổi thì component đó sẽ reload lại để cập nhập current progress hiện tại.
Trong vuejs thì dùng cách nào là đúng ạ.
Em cảm ơn.

Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
Sep 29th, 7:31 AM

Cho mình hỏi luôn trong trường hợp cụ thể nào mà bạn cần refresh component nhỉ. Trong vue các component thì khi prop thay đổi những chỗ sử dụng prop đó (như template, computed,..) cũng thay đổi theo, và cái current progress của bạn vốn cũng sẽ tự động được update luôn.

0
| Reply
Share
Nguyễn Hoàng Nam @dark_knight_2193
Oct 1st, 6:41 AM

@tranxuanthang Chung thắc mắc 😄

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Sep 28th, 6:35 AM
Accepted
+2

Có một vài cách, Bạn có thể dùng this.$forceUpdate(); để reload lại toàn bộ component.
Một cách khác là bạn binding status vào :key của component cũng đc, trường hợp của bạn mình nghĩ làm cách này sẽ đơn giản nhất.
Vì mỗi khi :key của component thay đổi thì nó cũng sẽ tự động refresh component của bạn.
Ví dụ:


<yourcomponent :status="status" :key="status"/>

Hope it useful for you.

Share