Asked thg 5 19, 2018 3:26 PM 80 0 0
  • 80 0 0
0

Giúp mình không nhận được Auth

Share
  • 80 0 0

Mình đang làm Rest Api có sử dụng http_authorization. mọi thứ "print_r" header ra trên localhost nghinx rất ngon lành như bên dưới.

* HEAD: Array ( [User-Agent] => com.docbao.online/1.0 (711) Android/5.1.1 (22) [Authorization] => Bearer testheaderabcxyz [Accept-Encoding] => gzip [Connection] => Keep-Alive [Host] => api.com:8080 [Content-Length] => [Content-Type] => ) 

Nhưng

Khi mình up code lên share hostting chạy trên Apache thì header đó bị ẩn hay bị deleted hay sao mà nó không nhận được nữa? mặc dù mình đã print $_SERVER RA CŨNG CHỈ CÓ [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [HTTP_USERAGENT] => com.docbao.moi/1.0 (711)

Tran Duc Thang @thangtd90
thg 5 21, 2018 2:33 AM

Có thể đó là do config apache có vấn đề chăng, không biết bạn dùng dịch vụ của bên nào nhỉ, có xem được config Apache của họ không, hoặc là họ có cho phép dùng .htaccess với mod_rewrite để viết đè config không 🤔

0
| Reply
Share