Asked Mar 12th, 2020 9:15 a.m. 215 0 1
  • 215 0 1
0

MySQl & NoSQL

Share
  • 215 0 1

Mọi người cho em hỏi MySQL và NoSQL (cụ thể em đang dùng cassandra) hoạt động riêng biệt hay chung ạ. Em mới tìm hiểu về phần này. Anh/chị nào có tài liệu hoặc keywork cho em xin để e nghiên cứu với ạ. Em cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Mar 13th, 2020 12:41 a.m.
Accepted
+4

MySQL và NoSQL (cụ thể em đang dùng cassandra) hoạt động riêng biệt hay chung ạ

Không rõ ý bạn về việc "hoạt động riêng biệt hay chung" tức là thế nào (^^;) Ngoài ra ví dụ so sánh của bạn cũng sai sai, MySQL là tên một phần mềm cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS - Relational Database Management System), còn NoSQL thì là tên một loại cơ sở dữ liệu, có thể hiểu là phi quan hệ, để thể hiện sự khác biệt với dạng cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường.

Về cơ bản thì hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng SQL (Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để truy vấn và duy trì cơ sở dữ liệu. Một số hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến có thể kể đến là MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Microsoft SQL Server ...

NoSQL thì là dạng cơ sở dữ liệu phi quan hệ, tức nó không có các cấu trúc bảng, hay quan hệ giữa các bảng như hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Mộ số hệ thống NoSQL phổ biến có thể kể đến MongoDB, Cassandra, CouchDB ...

Thế nên quay trở lại câu hỏi của bạn về việc chúng "hoạt động riêng biệt hay chung" thì do chúng là những khái niệm khác nhau, chỉ những phần mềm khác nhau, nên đương nhiên là sẽ chạy độc lập với nhau rồi. Còn trong một hệ thống chúng có thể "hoạt động chung với nhau không?" thì câu trả lời là có. Có những service chỉ sử dụng MySQL, có những service chỉ sử dụng MongoDB, nhưng cũng có những service sử dụng cả hai, không có vấn đề gì cả. Tất cả chỉ phụ thuộc vào mục đích, ý đồ và mong muốn của người sử dụng thôi 😄

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây để hiểu thêm về những khái niệm ở trên nhé:

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.