Asked Oct 14th, 2018 9:02 a.m. 193 1 1
  • 193 1 1
+1

Cách cấu hình webpack để minify file

Share
  • 193 1 1

Chào mọi người, mình đang làm dự án về vuejs, lúc init dự án mình dùng vue cli. Khi deploy thì mình chạy npm run build, webpack bundle ra các file như app.js, vendor.js trong thư mục dist. Những file này không được minify nên kích thước khá lớn. mọi người cho mình hỏi là config webpack như nào để minify mấy file này nhỉ

1 ANSWERS


Answered Oct 15th, 2018 1:19 a.m.
Accepted
+4

Trong webpack. E có thể sử dụng 1 plugin bên ngoài https://github.com/webpack-contrib/uglifyjs-webpack-plugin. Plugin này giúp bạn minify nhé #everyday #coding

Share
Avatar Van Hung @vhung
Oct 19th, 2018 1:49 p.m.

Cảm ơn bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.