Asked Jul 31st, 2021 9:03 a.m. 69 0 1
  • 69 0 1
0

thêm phần tử vào mảng trong javascript kết hợp laravel

Share
  • 69 0 1

Làm thế nào để thêm giá trị của thẻ input đã lấy được từ blade ở laravel khi nó nằm trong foreach rồi thêm nó vào mảng ạ?? Mình đã lấy được giá trị về rồi nhưng khi thêm vào mảng thì lại không được! image.png image.png image.png Mình có thử array.push rồi mà nó chỉ nhận được 1 phần tử, khi mình chọn phần tử khác thì nó sẽ thay thế phần tử cũ chứ không thêm vào mảng ạ

1 ANSWERS


Answered Jul 31st, 2021 6:36 p.m.
+2

mình đang thấy đoạn:

if (i === key_cart) {
  arr.push(key_cart)
}

-> tất nhiên chỉ có 1 phần tử thỏa mãn yêu cầu đc add vào trong arr thôi.

Share
Avatar Tiến Bùi @khongcotim2002
Aug 7th, 2021 9:50 a.m.

@le.vinh.thien Hiii, mình cám ơn b nha, mình làm đc r ạ, tại cái $arr ý mình để sai chỗ nên nó k chạy b ạ @@

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.