Asked Jun 20th, 2022 9:49 a.m. 42 0 0
  • 42 0 0
0

Làm thế nào để thay đổi style của các hình (polygon, polyline) khi thực hiện edit trên react-leaflet-draw ?

Share
  • 42 0 0

Hi chào mn, Hiện tại em đang làm 1 ứng dụng liên quan đến map và thư viện em đang dùng là react leaftlet. Em dùng react-leaflet-draw để thực hiện vẽ các hình polygon và polyline ạ.

Mỗi khi thực hiện edit em mong muốn có thể thay đổi được style của các hình đó ví dụ như: màu sắc hoặc hình dạng của đường vẽ trên hình đó.

Vậy có cách nào để thực hiện điều này không ạ?

Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ!

Hình ảnh ví dụ về map của em ạ: Screen Shot 2022-06-20 at 16.47.18.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.