Asked thg 6 17, 2021 6:56 SA 99 0 2
  • 99 0 2
+2

Vấn đề về Array Of Objects trong Javascript

Share
  • 99 0 2

Xin chào mọi người mình có đoạn code quay lui như này

sau khi đoạn code trên chạy ok thì mình cho nó vào project

Nhưng mà nó lại gặp lỗi 😥

console.table thì ra đúng kết quả còn console.log thì sai @@, ai biết cách fix không nhỉ?

2 ANSWERS


Answered thg 6 17, 2021 8:15 SA
0

Mình không biết tại sao lại có lỗi trên nhưng mình đã map nó ra mảng mới và nó đã hoạt động. Cảm ơn mọi người đã xem

Share
Answered thg 6 17, 2021 7:23 CH
0

vì cả console.log và console.table đều là async

log thì thì lấy giá trị object bằng reference, table thì tạo 1 bản copy tại thời điểm call.

Share
Avatar Vũ Bá Hướng @toilahuong
thg 6 21, 2021 2:36 SA

Ngay từ i = j = 0. Nó cũng in ra mảng 2 object rồi bro

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Bá Hướng @toilahuong
thg 6 21, 2021 2:38 SA

Nó cũng không phải bất đồng bộ

0
| Reply
Share
thg 6 21, 2021 3:52 SA

@toilahuong cái công viết 2 bình luận thế này bỏ 5s lên mạng tra

"is console.log sync or async ?"

"What is the difference between console.table and console.log ?"

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.