Asked Jul 5th, 2022 8:21 a.m. 75 0 0
  • 75 0 0
0

Laravel pusher chat

Share
  • 75 0 0

E chào mọi người . Hiện tại e đang muốn sử dụng tính năng realtime của pusher nhưng khi gọi đến window.Echo để gọi console thì lại không xuất hiện console mặc dù pusher console đã có event . Anh / chị nào cho e hỏi e cần fix như thế nào để có thể gọi được console để chạy real time được ạ ?image.pngimage.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.