Asked Mar 28th, 9:55 AM 51 0 1
  • 51 0 1
0

Broadcast trong project group chat in laravel

Share
  • 51 0 1

Hiện tại em đang xây dựng 1 group chat thuần trên laravel project . Em đã đẩy được dữ liệu lên pusher nhưng khi gọi về thì k chạy được listen . Có thể mình đã đăng kí channels bị sai hoặc event viết sai

Mọi người có thể chỉ cho em cách xử lí được không ạ ? Em cảm ơn !

1 ANSWERS


Answered Mar 30th, 3:44 AM
0

Ở Laravel bạn đang broadcast đến public channel. Nhưng trong Vue bạn lại đang lắng nghe sự kiện trên private channel nên không bắt được sự kiện.

Share
Mar 31st, 4:22 AM

Ra là vậy .Em cảm ơn a nhìu :😍😍

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.