Yêu cầu thg 3 28, 2021 9:55 SA 61 0 1
  • 61 0 1
0

Broadcast trong project group chat in laravel

Chia sẻ
  • 61 0 1

Hiện tại em đang xây dựng 1 group chat thuần trên laravel project . Em đã đẩy được dữ liệu lên pusher nhưng khi gọi về thì k chạy được listen . Có thể mình đã đăng kí channels bị sai hoặc event viết sai

Mọi người có thể chỉ cho em cách xử lí được không ạ ? Em cảm ơn !

1 CÂU TRẢ LỜI


Đã trả lời thg 3 30, 2021 3:44 SA
0

Ở Laravel bạn đang broadcast đến public channel. Nhưng trong Vue bạn lại đang lắng nghe sự kiện trên private channel nên không bắt được sự kiện.

Chia sẻ
thg 3 31, 2021 4:22 SA

Ra là vậy .Em cảm ơn a nhìu :😍😍

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí