Asked May 17th, 9:24 a.m. 246 1 1
  • 246 1 1
0

Quy trình tạo dự án web với Spring Boot

Share
  • 246 1 1

Cho em hỏi để tạo một trang web với spring boot thì thứ tự tạo các package như thế naào ạ?

1 ANSWERS


Answered May 18th, 4:06 a.m.
Accepted
+3

nếu bạn là người mới tiếp cận với Spring boot thì bạn có thể tham khảo mô hình 3 layer MVC, còn nếu bạn đã làm quen với nó rồi thì hãy đọc pattern resfull webserivce, nâng cao hơn của MVC và nếu bạn đã quá quen thuộc với Spring ròi thì mình recoment cho bạn partten Domain Driven-Design Pattern (DDD) nhé!

Share
Avatar Duy @12uy
May 18th, 8:07 a.m.

e mới tiệp cận spring boot và đã nắm được cơ bản rồi đang làm project để làm quen nên muốn lắm rõ quy trình từng bước để tạo ra một web site

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Duc Thao @thaond1205
May 18th, 9:03 a.m.

thế thì mô hình refull webservice sẽ phù hợp với bạn hơn và bên ngoài các doanh nghiệp họ cũng áp dụng pattern này cho các dự án của họ!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.