Asked Jan 12th, 2021 9:45 a.m. 48 0 0
  • 48 0 0
+1

kiểm tra ảnh bị lỗi lấy từ server bằng intervention image library

Share
  • 48 0 0

Em đang dùng intervention image library để tải ảnh từ server về nhưng ảnh tải về 1 vài cái nó bị lỗi, 1 phần ảnh nó bị chuyển thành màu xám hết ạ! em muốn kiểm tra ảnh tải về thì làm như thế nào ạ? Không biết do lỗi cú pháp hay do đường truyền tải ảnh bị lỗi nữa ạ? Đây là code lấy ảnh về của e $imgData = Image::make($filePath)->response(image_type_to_extension($imageType, false))->content(); Ví dụ như dùng getimagesize() của php check được image size thôi, còn check ảnh ấy có lỗi bị xám ảnh như trên thì có cách nào ko ạ?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.