Asked Oct 19th, 2020 2:15 a.m. 337 1 1
  • 337 1 1
+1

Nhờ mọi người giúp - Lỗi cài đặt package với composer

Share
  • 337 1 1

Em đang bị một lỗi là ở dưới local của em, em cài đặt các package php bằng composer nó chạy ok.
Khi push code lên server, em cũng chạy lệnh composer install...
Nó vẫn chạy ok, không ra lỗi hay cảnh báo gì, nhưng mà nó có bỏ qua một số package mà ko cài.
Không biết đây là lỗi gì và cách khắc phục như thế nào. mong mọi người giúp đỡ.

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Oct 19th, 2020 2:50 a.m.
Avatar iamfresher @benkyou
Oct 19th, 2020 3:04 a.m.

@thangtd90 cảm ơn a Thắng, em cũng vừa tìm ra nguyên nhân. Có 2 nguyên nhân:

  • 1 là ai đó đã chỉnh sửa trực tiếp file composer.json, rồi push lên server mà ko có kèm theo composer.lock
  • 2 là trên server đang ko cho phép install trực tiếp package, nên file composer.lock ko đc update nên nó ko đc cài.
+2
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Oct 19th, 2020 3:13 a.m.

@benkyou 🤝 Đúng rồi đấy bạn, lệnh composer install thì nó sẽ cài đặt các dependencies theo các version được lưu lại trong file composer.lock, thế nên trường hợp mà list dependencies trên server khác với local, hay ở các máy local khác với nhau thì thường hay do mọi người không commit file composer.lock vào source code. Mọi người trong team nên thống nhất về cách sử dụng các câu lệnh composer install, composer update, cũng như vai trò của file composer.lock thì sẽ tránh được tình trạng như trên 😉

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Oct 20th, 2020 4:28 a.m.
Accepted
0

Bạn check xem file composer.lock đã được commit vào trong source code chưa, và trên production thì trong source code của bạn, trước khi chạy lệnh composer install thì có file composer.lock không vậy?

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.