Asked thg 7 4, 2018 4:39 SA 3827 0 3
 • 3827 0 3
0

Hỏi cách import file trong React

Share
 • 3827 0 3

Mình đang tìm hiểu về React, mình đã khởi tạo 1 project đầu tiên sau đó mình mở 1 số file lên để theo dõi code như hình dưới:

Mình đang đọc code tại file index.js, trong đó có đoạn import mình chưa hiểu :

 • Hai dòng đầu tiên là import các class : ReactReactDOM từ 2 file: reactreact-dom : ở đây vì là file index.js này cùng loại file (cùng đuôi .js) với 2 file kia nên ta không cần viết thêm đuôi .js vào sau 2 file đó nữa => mình suy đoán vậy không biết có đúng không ?

 • Hai dòng tiếp theo (3,4) lần lượt import file index.css (cái này khác loại file nên phải thêm đuôi .css) và Class App từ file App.js . Cái mà mình không hiểu ở đây là tại sao trước tên các file lại có thêm ./ mặc dù 2 file này nằm cùng cấp với file index.js (mình vẽ mũi tên đỏ ở trên hình ) , trong khi đó cách import ở 2 dòng đầu tiên thì các file import không nằm cùng cấp với file index.js nhưng lại không có ./ vào phía trước tên file.

Mình thấy hơi khó hiểu, nhờ mọi người giải thích giùm mình ! Mình xin cám ơn !

3 ANSWERS


Answered thg 7 4, 2018 5:49 SA
Accepted
+2

Hai dòng đầu tiên là import các class : React và ReactDOM từ 2 file: react và react-dom

=> bạn hiểu sai rồi, ở đây bạn đang import 2 module là ReactReactDOM đã được export từ package 'react' và 'react-dom'. Bạn xem thêm es6 import/export ở đây: https://viblo.asia/p/nhung-vi-du-don-gian-su-dung-es6-modules-roavrwwbGRM .

tại sao trước tên các file lại có thêm ./ mặc dù 2 file này nằm cùng cấp với file index.js

bất kì hệ thống nào, ./ có nghĩa là thư mục làm việc hiện tại, khi compile code, compiler sẽ tìm file ở thư mục hiện tại đó mà thôi. Nếu không có ./ thì compiler sẽ tìm file ở root directory

Share
Answered thg 7 4, 2018 5:56 SA
+2

Hai dòng đầu tiên là import các class : ReactReactDOM từ 2 file: reactreact-dom : ở đây vì là file index.js này cùng loại file (cùng đuôi .js) với 2 file kia nên ta không cần viết thêm đuôi .js vào sau 2 file đó nữa => mình suy đoán vậy không biết có đúng không ?

Không phải bạn ạ, không phải từ 2 file, mà là từ 2 package mang tên reactreact-dom. Đây là 2 npm packages mà bạn cài đặt bằng npm hoặc yarn đấy, nó có trong thư mục node_modules.

Hai dòng tiếp theo (3,4) lần lượt import file index.css (cái này khác loại file nên phải thêm đuôi .css) và Class App từ file App.js . Cái mà mình không hiểu ở đây là tại sao trước tên các file lại có thêm ./ mặc dù 2 file này nằm cùng cấp với file index.js (mình vẽ mũi tên đỏ ở trên hình ) , trong khi đó cách import ở 2 dòng đầu tiên thì các file import không nằm cùng cấp với file index.js nhưng lại không có ./ vào phía trước tên file.

Như đã giải thích ở trên, thì nếu không có gì ở đầu, ta sẽ hiểu là import bằng tên package trong thư mục node_modules, còn muốn import từ chỗ khác, bạn cần chỉ đường dẫn tương đối, hoặc tuyệt đối. Đó là do tại sao lại cần có ./ ở đây 😄

Share
Answered thg 7 4, 2018 5:09 SA
+1
 1. Bạn hiểu như vậy về hoạt động thì đúng, còn về ý nghĩa thì sai. React tự nhận file .js nên b có thể viêt hoặc không có ".js" và đừng bao giờ viết là import React.js from 'react'; nhé 😃)
 2. B xem qua: https://www.w3schools.com/html/html_filepaths.asp , mình nghĩ là nó load ở trong node_modules ra, cũng chưa tìm hiểu về cơ chế load của nó ^^
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
thg 7 4, 2018 6:46 SA

Cám ơn mọi người đã giải thích giúp mình. 😄

0
| Reply
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
thg 7 4, 2018 2:28 CH

Hi mọi người, mình còn thắc mắc nữa cũng liên quan đến tấm ảnh trên (mình để lại dưới đây cho mọi người dễ quan sát nha ):

6c29aca1-bea6-429c-a6e4-5872df33789f.PNG

 • Thì ta đã biết từ dòng 1-5 là để import các module, dòng 7,8 là thực thi các đoạn mã lệnh code.
 • Dòng 2 import ReactDOM thì dòng 7 có xử dụng đến ReactDOM
 • Dòng 3 import './index.css' mục đích để thêm CSS cho kết quả khi được show ra
 • Dòng 4 import App thì ở dòng 7 cũng có sử dụng đến <App />
 • Dòng 5 import registerServiceWorker thì ở dòng 8 cũng có sử dụng đến registerServiceWorker() (tuy mình chưa hiểu dòng 8 này có ý nghĩa là gì ? )

=> Và mình để ý thấy chỉ có dòng 1 import React vào mà bên dưới không có dòng lệnh nào sử dụng đến nó nhưng khi mình xóa đi thì lại bị báo lỗi .

Vậy các bạn có thể giải thích giúp mình dòng 1 này import React dùng vào mục đích gì ? và tiện cho mình hỏi ý nghĩa của dòng lệnh thứ 8 luôn với ạ.

Cám ơn mọi người nhiều !

0
| Reply
Share
thg 7 5, 2018 1:04 SA

@wiliamfeng hiểu đơn giản thì nó là core của hệ thống.

+1
| Reply
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
thg 7 5, 2018 1:26 SA

@s2banggia88 Đó là đáp án cho dòng số 1 hay số 8 hả bạn (vì trên mình có hỏi 2 ý). Bạn có thể cho mình 1 vài thông tin kỹ hơn chút nữa được không ạ. Tks Đức

0
| Reply
Share
thg 7 5, 2018 7:55 SA

@wiliamfeng Mình muốn nói dòng số 1, còn về registerServiceWorker b có thể xem ở đây https://stackoverflow.com/questions/47953732/what-does-registerserviceworker-do-in-react-js

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.