Asked Oct 11th, 2020 1:29 PM 128 0 1
  • 128 0 1
0

Không hề thay đổi khi bật Live Server và ấn Go live mặc dù đã lưu(Ctrl + S nhiều lần)

Share
  • 128 0 1

em thấy nó không hề thay đổi khi em chỉnh sửa và lưu lại trong lúc đang sử dụng live server.

Em thử với dòng h2 chỉ khi em bấm reload và rất mất thời gian để làm điều đó

Còn dòng h3 lưu rồi nhưng không hiển thị ra ngoài trang

AI giúp em với ạ [email protected]@

1 ANSWERS


Answered Oct 12th, 2020 1:40 AM
+1

@anhchomx4 Bạn thử chuột phải, ấn stop Live Server, sau đó lại chuột phải chọn Go Live Server xem có đc ko?
Nếu nó báo lỗi gì thì bạn chụp rồi gửi lên đây nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.