Asked Dec 9th, 2020 2:49 a.m. 375 0 3
  • 375 0 3
0

Thắc mắc về cách chuyển sql table sang json

Share
  • 375 0 3

e có cái cơ sở dữ liệu như này, một người thì sẽ có 1 thông tin giới thiệu và nhiều học vấn(trong từng giai đoạn) bây giờ e truy vẫn thông tin 1 của một người bằng cách nối 3 bảng đó lại thì nó lại trả về mình 1 bảng kiểu như này

Giờ e muốn trả nó về kiểu json(dạng như này) để dùng js hiển thị lên màn hình thì phải làm sao ạ

3 ANSWERS


Answered Dec 9th, 2020 2:53 a.m.
0

bạn thử dùng json_encode để convert dữ liệu sau khi query xem

Share
Answered Dec 10th, 2020 6:54 a.m.
0

Nếu bạn dùng SQL server 2016 thì nó có json path luôn đó.

Share
Answered Jan 26th, 2021 3:49 a.m.
0

Nếu dùng java bạn có thể thử dùng thư viện Gson =)))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.