Asked Jul 12th, 2020 4:33 PM 130 0 0
 • 130 0 0
+1

Giúp đỡ em thêm value cho attribute

Share
 • 130 0 0

Em mới tìm đc cái package này trên laravel nhưng làm đến bước thêm attribute rồi, em ko biết là làm thế nào để thêm đc value cho attribute đó nữa. Bác nào từng dùng qua cái package này rồi thì giúp em với : https://github.com/rinvex/laravel-attributes

Em đã config và tạo xong Attribute: size, color Giờ em muốn thêm value cho

 • Size: S, XS, M, L, XL, ...
 • Color: Red, Green, Blue, ...
 • Sau đó thì thêm SKU cho mỗi thuộc tính:
  • Red-S : PRO-RED-S
  • Red-XS : PRO-RED-XS
  • Green-S : PRO-GREEN-S
  • Green-XS : PRO-GREEN-XS
Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Jul 13th, 2020 2:57 AM

Mình chưa dùng package này bao giờ nhưng mình đọc doc của nó thấy có phần https://github.com/rinvex/laravel-attributes#assigning-values . mình thấy nó vẫn coi attribute như thuộc tính bình thường trong model thôi. b thử xem

+1
| Reply
Share