Asked Sep 17th, 5:17 AM 121 0 2
  • 121 0 2
+1

xin hướng dẫn code nhận biết cộng tác viên

Share
  • 121 0 2

nhờ các bạn chỉ giúp code để admin có thể nhận biết được use mới được đăng ký theo người giới thiệu nào... ví dụ mình có 3 công tác viên thì khi có người dùng mới đăng ký dựa trên link của từng cộng tác viên thì admin có thể nhận biết được của người nào. Thanks

2 ANSWERS


Answered Sep 17th, 5:58 AM
Accepted
+4

Phương án là tạo cho mỗi cộng tác viên 1 referal code.

  • Làm 1 route có dạng website.com/ref/refcode123456 để mang đi chia sẻ.

    • Controller xử lý route này điều hướng đến trang đăng ký. Điền sẵn refcode này vào thẻ ẩn <input type="hidden" name="refcode" />.

    • Controller xử lý form đăng ký sẽ tìm được chủ nhân refcode trong form gửi lên.

Share
son @ngocson0211
Sep 17th, 9:24 AM

Thanks bạn nhiều

0
| Reply
Share
Answered Sep 17th, 7:01 AM
+1

tạo link có chứa param dạng như vậy web.com?ref=this_is_ref_code

khi vào web, check nếu có cái param đó trên url thì save nó vào storage của brower, set lifetime cho nó bằng bao nhiều tùy bạn

khách mua hàng hay đăng kí hay gì đó, lúc submit thì check nếu có cái ref trong storage ấy thì cho cái ông ref đó hưởng điểm hay gì tùy bạn

Share
son @ngocson0211
Sep 17th, 9:24 AM

Thanks bạn

0
| Reply
Share
Vũ Thành Long @longvt1912
Sep 18th, 1:54 AM

Nên dùng path thay vì querry string do đây là link chia sẻ và sau khi đi qua một vài hệ thống có thể bị cắt hết/thay thế query string.

0
| Reply
Share