Asked Jun 12th, 2021 12:36 a.m. 46 0 1
  • 46 0 1
0

Có vấn đề khi thay đổi class thành social__list trong HTML

Share
  • 46 0 1

Cho mình hỏi sao mình đề class="social__list" thì nguyên thẻ chứa class ấy không hiện thị lên trình duyệt trong khi đó mình đổi thành class="social__list-a thêm 1 kí tự bật kì thì được bạn có thể tham khảo ở Sanbox

Mọi người giúp mình với mình thật sự không hiểu vì sao luôn 😧😧😧

Avatar Nghiệp @nghiepit
Jun 12th, 2021 4:11 a.m.

Đã xem Codesanbox của bạn, và không thấy vấn đề gì như bạn đã mô tả cả.

0
| Reply
Share
Avatar HungHocHoi @HungSmeb
Jun 12th, 2021 6:23 a.m.
Avatar HungHocHoi @HungSmeb
Jun 12th, 2021 6:23 a.m.

@nghiepit cái này do trình duyệt edge nó sẽ lỗi mình để ul li vẫn lỗi, nhưng mình đổi class ở ul thành 1 class="social__list-a thêm 1 kí tự bật kì thì dc

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jun 16th, 2021 10:06 a.m.
Accepted
+1

Chả thấy có vấn đề gì cả, trên Edge chromium luôn

Screen Shot 2021-06-16 at 17.05.38.png

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.