Asked Jun 2nd, 2021 10:31 a.m. 153 1 1
  • 153 1 1
+1

Hỏi về giỏ hàng khi call api trong js

Share
  • 153 1 1

Em call API và fetch ra đc list product + bây giờ em muốn ấn vào 1 sản phẩm. thì cái giỏ hảng +1. (hiện số lượng chỗ giỏ hàng) thì em phải làm thế nào ạ Thanks all

1 ANSWERS


Answered Jun 2nd, 2021 10:37 a.m.
Accepted
+1

Có 2 cách.

1 là em dùng session, lưu lại thông tin số lượng sản phẩm ở phía server, mỗi khi user bấm +1 sản phẩm thì em tạo thêm 1 API tăng số lượng sản phẩm này lên và trả về cho client

2 là em ko dùng session thì có thể lưu lại dưới dạng cookie, mỗi khi user bấm +1 thì em update số cookie này lên rồi lấy ra giao diên

Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Jun 2nd, 2021 10:44 a.m.

em đang muốn làm theo cách một Nhưng em gặp 1 vấn đề : Screenshot from 2021-06-02 17-41-08.png Em đã fetch danh sách ra rồi nhưng ko biết tạo sự kiện cho thẻ <a> them vao gio hang </a> để click gọi api như thế nào ạ?

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Jun 2nd, 2021 10:45 a.m.

còn nếu làm theo cách 2 dùng session thì khi chuyển trang template khác có gọi đc cái cookie đấy ra ko ạ?

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.