Asked May 2nd, 2020 12:43 PM 150 0 2
  • 150 0 2
0

Xin hỏi về thanh trượt trong web app

Share
  • 150 0 2

Mình đang cắt giao diện 1 trang web app, đang gặp khó khăn ở phần trượt sản phẩm sang trái sẽ hiện các thông tin sửa xóa. Nhờ các bác giúp đỡ, mình xin cảm ơn!

Avatar Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
May 4th, 2020 9:37 AM

Trên điện thoại thì trượt được, còn trên máy tính thì bạn định làm thế nào thay thế nhỉ. Dùng một mũi tên sang phải -> có được không

0
| Reply
Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
May 8th, 2020 7:01 AM

@tranxuanthang Mình dùng thư viện slick

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered May 3rd, 2020 3:32 AM
Accepted
+3

Bạn thử với từ khoá "Swipe action", hoặc custom lại https://demo.mobiscroll.com/javascript/listview/swipe-actions

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
May 8th, 2020 7:00 AM

Cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Answered May 8th, 2020 3:45 AM
+1

Nếu bạn phát triển bằng react thì bạn thử: https://www.npmjs.com/package/react-swipeable

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
May 8th, 2020 7:00 AM

Cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.