Asked thg 10 8, 2019 2:26 SA 1759 1 7
  • 1759 1 7
+7

Ant Design hay Marterial-UI ?

Share
  • 1759 1 7

Theo mọi người template nào dễ sử dụng và được sử dụng nhiều trong các dự án hơn? Mình mới tiếp xúc ReactJs nên chưa biết sư khác nhau của 2 template này ạ.

7 ANSWERS


Answered thg 10 8, 2019 2:27 SA
+8

ant-design nhé bạn vì bạn có thể dùng css hoặc scss sẽ dễ tiếp cận hơn vì còn material-ui thì nó sẽ theo hướng css-in-js hơi khó tiếp cận một chút và theo cá nhân mình thấy thì ant-design hỗ trỡ nhiều component hơn

Share
Answered thg 10 8, 2019 2:27 SA
+6

Hôm qua cũng có một câu hỏi gần tương tự. Chốt lại vẫn là Ant design nhé bạn Nó hỗ trợ cho React tốt hơn

Share
Answered thg 10 8, 2019 2:27 SA
Share
Answered thg 10 8, 2019 2:28 SA
+4

1 vote cho ant design 😄

Share
Answered thg 10 8, 2019 2:40 SA
+4

mình thì có tiếp xúc qua cả hai thằng trên và mình thấy thằng ant-design sẽ dễ tiếp cần hơn cho người mới

Share
Answered thg 10 8, 2019 4:57 SA
+2

Một vote cho Ant-design nhé. Trang docs khá trực quan và nhiều ví dụ. Tuỳ chỉnh trong React cũng khá đơn giản.

Share
Answered thg 10 8, 2019 4:04 SA
0

1 vote cho bootstrap

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.