Asked Nov 24th, 2017 1:31 a.m. 129 0 1
  • 129 0 1
+1

Clips khi login và chưa login của trang viblo sao lại khác nhau nhỉ ?

Share
  • 129 0 1

1 ANSWERS


Answered Nov 24th, 2017 4:13 a.m.
Accepted
0

Hiện trang hiển thị danh sách clips của user đang yêu cầu phải đăng nhập mới có thể xem, hay nói cách khác, nếu bạn truy cập khi chưa đăng nhập bạn sẽ bị redirect về trang chủ của Viblo. Việc này gây ra nhiều bất tiện cũng như hiểu lầm cho người dùng, do đó Viblo Team sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất. Rất cám ơn bạn đã feedback 😉

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.