Asked Dec 26th, 2020 10:18 a.m. 177 0 2
 • 177 0 2
0

Vấn đề lưu địa chỉ kiểu chọn Tỉnh + Huyện

Share
 • 177 0 2

Công ty mình bắt đầu triển khai 1 dự án về logistic backend nodejs express, frontend reactJs, app react native

Phần lưu địa chỉ chọn Tỉnh > chọn Huyện > nhập địa chỉ chi tiết

Không biết nên lưu như thế nào để tiện sau này filter các bác nhỉ?

Sử dụng Database tỉnh huyện trên mạng hay share hay dùng api tỉnh huyện bên thứ 3 hay dùng google place api (cái này chưa có kinh nghiệm) ạ?

Cảm ơn mọi người đã quan tâmm

2 ANSWERS


Answered Dec 28th, 2020 3:45 a.m.
Accepted
0

Nếu dùng mấy cái api share trên mạng thì rủi ro sẽ không được update khi có thay đổi. Bên t3 thì mình nghĩ nên chọn mấy bên giao hàng có vẻ sẽ ok

Share
Answered Dec 26th, 2020 10:53 a.m.
0

Tại sao bạn không tự xây dựng database riêng cho phần tỉnh huyện này, nếu bạn sử dụng nodejs làm server thì có thể sử dụng mongoDB làm DB, cấu trúc DB trông sẽ giống thế này:

[
  {
    "tinh": "Ha Noi",
    "huyen": [
      {
         "ten_huyen": "Dong anh"
      },
      {
         "ten_huyen": "Soc son"
      },
...
    ]
  }
]
Share
Avatar Lê Thái @lethai2597
Dec 26th, 2020 11:08 a.m.

Nhưng vấn đề là huyện xã ở VN đang cập nhật liên tục. Để cứng ở database cập nhật bằng tay sẽ bị chậm ý ạ. Mà dự án chuyên logistic muốn nó đúng theo thời gian luôn

0
| Reply
Share
Dec 27th, 2020 7:44 a.m.

@lethai2597 Vậy dùng google places đi b, làm mời có kinh nghiệm b.

0
| Reply
Share
Avatar Quốc hưng Phan @phanquochung311097
Dec 28th, 2020 3:49 a.m.

bạn lên https://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/, tải 3 file excel, viết một tool đọc 3 file excel này và update database, mỗi khi có sự thay đổi bạn chỉ cần tải lại 3 file excel mới và run lại tool, quá trình update diễn ra khá nhanh. Còn về cấu trúc thì tùy vào cơ sở dữ liệu bạn dùng, lưu làm sao cho tiện truy vấn và đáp ứng đủ nhu cầu của bạn là được. Tôi thì dùng MySQL, lưu theo kiểu quan hệ.

0
| Reply
Share
Avatar Quoc Manh @manhkun
Jan 4th, 2021 2:55 p.m.

mình mới làm cái này. mình lưu ở file json để ở front. xong kết hợp với useState thì sẽ được sau khi chọn tỉnh thì chọn huyện r đến xã

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.