Asked Nov 17th, 2023 2:54 p.m. 169 0 4
 • 169 0 4
0

Thắc mắc về Repository trong laravel

Share
 • 169 0 4

Tôi có thêm 1 vài repository vào AppServiceProvider như sau:

public function register()
  {
    $this->app->bind(UsersRepositoryInterface::class, UsersRepository::class);
        $this->app->bind(CoursesRepositoryInterface::class, CoursesRepository::class);
    $this->app->bind(PostsRepositoryInterface::class, PostsRepository::class);
   }

Nhưng điều tôi thắc mắc là khi tôi không thêm vào thì code vẫn chạy bình thường. vậy tại sao tôi cần thêm chúng. Xin cảm ơn.

4 ANSWERS


Answered Nov 24th, 2023 4:42 p.m.
Accepted
+2

Check comment của chủ tus thì có thể thấy, bạn chỉ dùng UserRepository chứ ko phải là UserRepositoryInterface. ở constructor. Điều này có nghĩa là bạn đang thông báo cho App laravel 1 cái implement cụ thể, và App sẽ tự tạo ra cho bạn 1 Repository cho bạn, như cách mà bạn xài Request hay Model.

Ở AppSerivceProvider

    $this->app->bind(
      \App\Services\Company\ICompanyService::class,
      \App\Services\Company\VnCompanyService::class
    );

Là nơi bạn sẽ khai những service sẽ được nạp vào app lúc boot lên. Laravel có cái hay là khi bạn khai báo 1 interface và 1 implement của nó, thì nơi nào cần bind interface đó nó sẽ gọi đến implement của nó.

  protected ICompanyService $companyService;

  public function __construct(ICompanyService $companyService)
  {
    $this->companyService = $companyService;
  }

  public function getList(Request $request)
  {
    $response = $this->companyService->getCompaniesInfoList($request);
    return $this->responseArray($response);
  }

Điều này có ý nghĩa, khi ở controller bạn sẽ sử dụng interface để tương tác chứ ko dùng implemnt trực tiếp. Vd nhé. Như cách của bạn mình sẽ bind trực tiếp VnCompanyService vào controller. như thế này:

  protected VnCompanyService $companyService;

  public function __construct(VnCompanyService $companyService)
  {
    $this->companyService = $companyService;
  }

  public function getList(Request $request)
  {
    $response = $this->companyService->getCompaniesInfoList($request);
    return $this->responseArray($response);
  }

Tuy nhiên 1 ngày nào đó, sếp kêu mình đổi lại để xài cho các cty ở Japan và mình tạo ra 1 service là JaCompanySerivce. và việc mình cần làm là đổi hết bất cứ chỗ nào là Vn -> Ja. oh no, đổi quá nhiều chỗ. và còn nguy hiểm nữa

  protected JaCompanyService $companyService;

  public function __construct(JaCompanyService $companyService)
  {
    $this->companyService = $companyService;
  }

  public function getList(Request $request)
  {
    $response = $this->companyService->getCompaniesInfoList($request);
    return $this->responseArray($response);
  }

Nếu ta dùng binding trong appService ta chỉ cần thay

    $this->app->bind(
      \App\Services\Company\ICompanyService::class,
      \App\Services\Company\JaCompanyService::class
    );

là xong. quá đã đúng ko, check thêm doc ở đây: https://laravel.com/docs/10.x/container#binding-interfaces-to-implementations

Share
Avatar LongThanh @LongThanh.it
Nov 25th, 2023 2:40 p.m.

RẤT CHI TIẾT, CẢM ƠN BẠN.

0
| Reply
Share
Answered Nov 20th, 2023 4:04 a.m.
0

Để khi bạn thay đổi UsersRepository hay PostsRepository khác thì chỉ cần thay đổi ở trong AppServiceProvider mà không cần truy cập đến controller để thay đổi

Share
Answered Nov 21st, 2023 3:43 a.m.
0

cái này để bind tới repository, khi DI dùng Interface thì nó sẽ biết là cần dùng cái nào ví dụ: public function __construct(UsersRepositoryInterface $usersRepositoryInterface) { $this->usersRepositoryInterface = $usersRepositoryInterface; } như này nó sẽ lấy đc ra UsersRepository, còn nếu bạn để public function __construct(UsersRepository $usersRepository) { $this->usersRepository = $usersRepository; } thì chẳng cần register cũng chạy đc

Share
Avatar LongThanh @LongThanh.it
Nov 24th, 2023 3:40 a.m.

Đúng là mình dùng cách này

public function __construct(UsersRepository $usersRepository) { $this->usersRepository = $usersRepository; }

Nên nó vẫn chạy bt thật. nhưng không hiểu ở hai cách này thì nó có ưu nhược điểm gì không. (về hiệu năng). Thanks

0
| Reply
Share
Answered Nov 21st, 2023 5:34 a.m.
0

Bác nên test lại xem, chứ không bind class vào interface thì sao chạy đc?

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.