Asked Sep 7th, 10:43 a.m. 44 0 0
  • 44 0 0
0

Lỗi k chạy đc chrome portable trên selenium mặc dù webdriver giống nhau

Share
  • 44 0 0

2023-09-07_12h59_14.png2023-09-07_12h59_26.png2023-09-07_13h11_57.png

Lỗi này lỗi gì v mấy bác . E chạy portable trên selenium thì nó bị lỗi k có điều khiển đc , mặc dù webdriver với portable version giống nhau , selenium bản 4.11 các bác à!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.