Asked Apr 12th, 9:30 a.m. 74 0 0
  • 74 0 0
0

Nơi nào có thể tham gia các buổi học tập, hội thảo và sự kiện liên quan đến công nghệ thông tin?

Share
  • 74 0 0

Ở nước ngoài thì có nhiều nền tảng được tạo ra với mục đích kết nối cộng đồng IT, giúp mọi người học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau (như connpass.com tại Nhật). Có rất nhiều sự kiện mà bạn có thể tham gia online để tích lũy, chia sẽ kiến thức bất chấp giới hạn địa lý.

Còn ở Việt Nam thì muốn tham gia các hoạt động này thì phải tìm ở đâu có bạn nào biết không?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.