Asked Mar 29th, 10:00 a.m. 57 0 1
  • 57 0 1
-2

hỏi gigalixir

Share
  • 57 0 1

chào mọi người,trong người có ai biết gigalixir không,1 trang host paas như heroku có thể cài django,laravel,express,go,ruby ,có ai từng dùng chưa cho mình hỏi cách cài express,django,laravel ở đó được không

1 ANSWERS


Answered Apr 5th, 8:52 a.m.
0

Để cài đặt các ứng dụng này trên Gigalixir, bạn cần thực hiện các bước sau:

Tạo tài khoản Gigalixir: Để sử dụng Gigalixir, bạn cần tạo tài khoản trên trang web của họ.

Cài đặt Gigalixir CLI: Gigalixir cung cấp một công cụ command-line interface (CLI) để quản lý các ứng dụng trên nền tảng của họ. Bạn có thể cài đặt Gigalixir CLI bằng cách sử dụng trình quản lý gói của hệ điều hành hoặc tải và cài đặt từ trang web của Gigalixir.

Tạo ứng dụng: Sau khi cài đặt Gigalixir CLI, bạn có thể sử dụng lệnh "gigalixir create" để tạo một ứng dụng mới. Bạn cần đặt tên cho ứng dụng của mình và chọn một máy chủ để host ứng dụng.

Cài đặt các phụ thuộc: Để chạy các ứng dụng Django, Laravel, Express, Go, Ruby trên Gigalixir, bạn cần cài đặt các phụ thuộc của từng ứng dụng. Ví dụ, để chạy ứng dụng Django, bạn cần cài đặt Python và các thư viện phụ thuộc.

Đẩy ứng dụng lên Gigalixir: Bạn có thể đẩy mã nguồn của ứng dụng lên Gigalixir bằng lệnh "gigalixir push". Gigalixir sẽ tự động xây dựng và triển khai ứng dụng của bạn trên các máy chủ của họ.

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt các ứng dụng trên Gigalixir trên trang web của họ. Chúc bạn thành công!

Share
Apr 6th, 2:52 a.m.

thì mình cài python trong máy rồi,rồi sau đó cài django trong máy,có sử dụng buildpacks herokuish luôn deploy bao nhiêu lần mà không thấy nó ra trang web django mà chỉ thấy nó ra trang chủ phoenix thôi,ngay cả khi mình cài laravel cũng thế

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.