Asked thg 5 14, 2023 9:23 SA 124 0 3
  • 124 0 3
0

hỏi firebase

Share
  • 124 0 3

chào mọi người đây là trang firebase của mình https://thichlamblog.firebaseapp.com/ ,không hiểu sao mình dùng firebase cli 12.0.0 upload file web lên mà không thấy nó hiện nội dung web,dù mình có dùng sdk javascript và admin sdk firebase ,mình từng thử nhiều lần cũng không thấy hiện nội dung web,mình còn config github action mà chưa upload lên firebase được

3 ANSWERS


Answered thg 5 25, 2023 4:10 SA
Accepted
0

Bạn kiểm tra xem browser có đang bị cache phiên bản web trước đó hay ko

Share
thg 5 25, 2023 4:36 SA

mính quên rổi,chiều kiểm tra,à chỉ thấy nó thông báo non exist access gì đó

0
| Reply
Share
Answered thg 5 21, 2023 3:56 CH
0

Bạn đã thực hiện bước firebase deploy chưa?

Share
thg 5 23, 2023 4:57 SA

rồi

0
| Reply
Share
Answered thg 5 19, 2023 4:18 CH
-1

Bạn npm build roi deploy ,như v=bạn thieu bc đó

Share
thg 5 21, 2023 3:41 SA

bc là gì hả bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.