Asked Mar 22nd, 8:20 AM 198 0 1
  • 198 0 1
+3

Xin hướng đi cho JS

Share
  • 198 0 1

Mình dạo này đang muốn học thêm về JS & thấy ReactJs có vẻ ổn ở VN Vậy mình muốn hỏi là nên study thêm những lib/framework nào đi kèm vs thằng React này Mình search trong viblo thì các tag chủ yếu là React-Redux & React Native.

  1. Vậy chỉ cần focus 2 thằng này có ổn không?
  2. Ngoài 2 thằng này thì có thằng nào thường áp dụng trong các dự án thực tế k (Vì mình cũng chưa join 1 dự án thực tế nào làm về JS)
  3. Xu hướng công nghệ trong các dự án ở VN & Sun* là dùng React hay Vue ?

Rất mong được mọi người giải đáp

1 ANSWERS


Answered Mar 22nd, 8:51 AM
+6

Theo quan điểm cá nhân của mình 😄
1. Vậy chỉ cần focus 2 thằng này có ổn không?

mình nghĩ là có. Bạn học react xong có thể chuyển hướng học Native cho Mobile hoặc không cũng có thể làm web application.

2.Ngoài 2 thằng này thì có thằng nào thường áp dụng trong các dự án thực tế k

Mình nghĩ nổi nhất về js thì có 3 lib/framework chuộng nhất đó là vue, react, và angular nên mình nghĩ các dự án nếu có dùng chắc sẽ có 1 trong 3 lib/framework này.

3. Xu hướng công nghệ trong các dự án ở VN & Sun* là dùng React hay Vue ?

mình nghĩ là dùng cả 2 nhé. Sẽ có dự án sử dụng react, cũng có dự án sử dụng vue.

Share