Asked Nov 3rd, 2017 8:34 AM 241 0 1
  • 241 0 1
0

Xin hỏi Tên phương pháp, cách thức của dòng code này (Xem hình sẽ rõ hơn)

Share
  • 241 0 1

Cho mình hỏi tên của cách làm này là gì, ví dụ như (String)number gọi là ép kiểu.

Mình hơi mơ hồ hiểu là giống như add một luật lệ gì đó cho phương thức

Cho mình biết tên tiếng anh càng tốt. Mình mới học và làm bên C# thôi.

1 ANSWERS


Answered Nov 3rd, 2017 10:17 AM
Accepted
+4

Đây là Attribute trong C#, dùng để thêm thông tin cho đối tượng. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

Share