Asked Mar 21st, 6:48 a.m. 78 0 1
  • 78 0 1
0

làm sao để monitor redis multiple port bằng zabbix ?

Share
  • 78 0 1

em đang monitor redis nhưng trên zabbix chỉ monitor được 1 server và 1 port nó dùng thôi, nhưng hiện em có nhiều con redis cùng chạy trên 1 host nhưng chỉ khác port.

có tìm hiểu qua trang: https://github.com/arstercz/zabbix_redis#test

nhưng khi add template vào thì báo lỗi: Invalid tag /zabbix_export/templates/template(1)/discovery rules/discovery rule(1)/filter/conditions/condition(1): the tag formulaid is missing.

có ai rành về redis và zabbix hổ trợ giúp em với !!! em xin cảm ơn ạ ❤️

1 ANSWERS


Answered Mar 21st, 10:50 a.m.
0

Chào bạn,

Để giám sát nhiều cổng Redis trên cùng một máy chủ bằng Zabbix, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Zabbix agent trên máy chủ Redis của mình.
  2. Tải xuống tập lệnh "redis_stats.sh" từ liên kết bạn đã cung cấp (https://github.com/arstercz/zabbix_redis) và đặt nó vào thư mục userparameter (thường là "/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/") trên máy chủ Redis.
  3. Chỉnh sửa tập tin cấu hình Zabbix agent (/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf) và thêm dòng sau: UserParameter=redis-stats[*],/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/redis_stats.sh $1 $2 $3 Lưu ý: Bạn có thể cần điều chỉnh đường dẫn đến tập lệnh "redis_stats.sh" nếu bạn đã lưu trữ nó ở đâu đó khác.
  4. Khởi động lại Zabbix agent: sudo systemctl restart zabbix-agent
  5. Đối với mỗi Redis instance, bạn sẽ cần tạo một "Host" riêng biệt trên giao diện Zabbix. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ IP nhưng điều chỉnh cổng Redis tương ứng cho từng "Host".
  6. Trong giao diện Zabbix, hãy liên kết "Template Redis" mà bạn đã tải xuống từ liên kết trên với mỗi "Host" bạn đã tạo.

Nếu bạn gặp lỗi liên quan đến "formulaid" khi thêm mẫu, bạn có thể thử sửa mẫu trực tiếp và xóa phần tử "formula" trong nhãn "filter". Sau đó, hãy tải lên mẫu đã chỉnh sửa và kiểm tra lại.

Hy vọng đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Chúc bạn thành công! Xin chào bạn từ jipang-enak.blogspot.com !

Share
Avatar Nguyễn Phát @phat.nguyen
Mar 22nd, 2:18 a.m.

@andi cảm ơn câu trả lời của bạn !

cái filter đó đâu nhỉ ??

image.png

nó là cái này hã ?? image.png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.