Asked thg 8 15, 3:33 SA 53 0 0
  • 53 0 0
+2

Đồng bộ analytic log event từ firebase sang clickhouse thay vì dùng big query của google

Share
  • 53 0 0

image.png image.png

Chào anh em. Mình đang có bài toán tối ưu chi phí. Do chi phí cho google big query quá lớn, bây giờ mình muốn đồng bộ analytic log event về một database của mình để phân tích thay vì google big query. Không biết anh em nào đã xử lý vấn đề này chưa, cho mình xin giải pháp. Cảm ơn anh em.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.