Asked Nov 14th, 1:04 a.m. 70 0 1
 • 70 0 1
0

Hỏi về validate trong laravel

Share
 • 70 0 1

Em có 5 input là:

 • năm (year now() -> now() + 3), 
  
 • tháng (month 1 -> 12), 
  
 • ngày (day 1 -> 31), 
  
 • giờ (hour 1 -> 23), 
  
 • phút (minute 1->59), 
  

tất cả đều là select. Em gặp vấn đề vền việc validate dữ liệu dưới back-end. Vì thường thì ngày giờ ... sẽ ở chung 1 ô input nhưng yêu cầu bây giờ là tách ra thành các ô input riêng biệt.


Câu hỏi: làm thế nào để validate dữ liệu trên trong request, trả ra lỗi nếu ngày tháng không hợp lệ (vd 2022-02-31 13:30), ngày tháng phải trước hiện tại.... Em xin cảm ơn !

1 ANSWERS


Answered Nov 14th, 7:38 a.m.
Accepted
+3

1- nối chuỗi 2- tạo datetime object từ string 3- so sánh với now

ps: trong laravel, dùng form request thì có 1 cái hàm để modify request trước khi pass vào validate

Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Nov 14th, 7:59 a.m.

cảm ơn bác. và hàm đó là : protected function prepareForValidation(). em đã tìm đc.

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.