Asked Nov 7th, 10:11 AM 68 0 0
  • 68 0 0
0

SVD Khử nhiễu âm thanh

Share
  • 68 0 0

ai biết j về ứng dụng của phân tích SVD để khử nhiễu âm thanh không ạ. ai có tài liệu hay j cho em xin cx đc ạ em tìm chả thấy gì cả 😦(

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.