Asked Sep 2nd, 2021 1:04 p.m. 42 0 1
  • 42 0 1
0

Hỏi về Settup Flutter

Share
  • 42 0 1

Mọi người cho em hỏi là em muốn chạy flutter trên VS code không dụng gì đến Android Studio cả nhưng lúc cài thì nó bắt tải cái sdk Android gì đó, cái platformsplatform-tools, nhưng em download trên Trang chủ của Android Studio thì thấy chỉ có platform-tools, giờ em không biết cái platforms này ở đâu ạ với thêm e chạy cái này flutter doctor thì thiếu 2 tíc là Android toolchainAndroid Studio tuy nhiên em run ở VS Code vẫn được, nó mở ở trình duyệt Nhưng e muốn có cái máy ảo thì làm sao ạ?

1 ANSWERS


Answered Sep 4th, 2021 3:22 p.m.
0

bạn cài AS luôn cho nó tải hết về, và máy ảo nữa. Sau đó vẫn code trên VScode bình thường á. hay ý bạn là không muốn tải về AS? image.png

Share
Avatar HungHocHoi @HungSmeb
Sep 4th, 2021 4:57 p.m.

không tải AS ấy ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.