Asked Dec 4th, 2019 4:18 p.m. 94 1 1
  • 94 1 1
+1

[ask] Installing Discourse With Plesk Amazon Lightsail Vps

Share
  • 94 1 1

Mình không thể cài đặt hoàn thành Discourse trên Sub domain trên Plesk.

Tài liệu:

Hình ảnh sau khi chạy xong:

Nhưng khi truy cập subdomain This site can’t be reached

Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình xem sai ở chỗ nào! Hoặc nên cài trên 1 VPS mới như https://www.vultr.com/ không?

1 ANSWERS


Answered Dec 6th, 2019 9:18 a.m.
Accepted
0

Không ai giúp bạn này à ;v

Share
Avatar Trúc Mai @Stevendie
Dec 6th, 2019 10:15 a.m.

Ah Cài riêng 1 con VPS mới thì k sao cả! Còn hệ thống có sẵn sv nginx hay v.v. thì rắc rối quá nên tạo 1 con mới cài rồi bác ^^

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.