Asked May 14th, 2018 6:21 a.m. 185 0 1
  • 185 0 1
+1

Kiến trúc DB nào cho phép truy vấn bằng độ tương tự.

Share
  • 185 0 1

Mọi người cho em hỏi kiến trúc DB nào cho phép truy vấn theo độ tương tự bằng một vài khoảng cách như Cosin, Jarcard... không ạ

1 ANSWERS


Answered May 14th, 2018 7:08 a.m.
+1

Em nhớ không nhầm thì full-text-search có hỗ trợ truy vẫn theo độ tương tự thì phải.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.