Asked thg 12 11, 2018 4:25 SA 144 0 1
  • 144 0 1
+2

Nhờ mọi người khai thông về việc ứng dụng AI vào Business Analysis.

Share
  • 144 0 1

Hi all, Mình đang tìm hiểu vấn đề này - ứng dụng AI vào Business Analysis . Theo như mình biết có các vấn đề liên quan như:

  • Đưa ra 1 thống kê về tình hình kinh doanh trong 1 khoảng time.
  • Đưa ra các gợi ý , chiến lược kinh doanh dựa trên báo cáo phía trên.
  • ... (Nếu sai xin correct lại giúp)

Hiện tại mình đang không biết sử dụng từ khoá nào (ví dụ như model nào hay áp dụng trong mạng này). Như NLP thì có text summarization, sentiment analysis,... Còn cái này đúng là chịu 😦 Ngoài ra không tìm được các tài liệu liên quan. Chỉ thấy người ta nói qua qua chứ các vấn đề cần giải quyết thì ko có. or mình tìm còn chưa đúng Nhờ mọi người giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered thg 12 11, 2018 6:51 SA
+3

Theo mình nghĩ thì ý của bạn là:

  • Hiện tại đang có dữ liệu về các chỉ số kinh doanh trong khoảng thời gian (ví dụ từ 2000 đến 2018) trong đó bao gồm các số liệu như sản lượng, số lượng nhân viên, số giờ làm việc, doanh thu, số lượng khách hàng, lợi nhuận, số nợ ...
  • Muốn dựa vào các thông số đó để đưa ra (dự đoán) được các hướng giải quyết tiếp theo.

Với dạng bài toán này bạn có thể tham khảo một số hướng tiếp cận:

  • Thứ 1: Có thể coi dữ liệu của bạn thuộc vào dạng time series tức là việc coi rằng dữ liệu trong quá khứ (nguyên nhân) sẽ có ảnh hưởng đến dữ liệu (kết quả) của thời điểm hiện tại. Bạn có thể tìm hiểu theo từ khóa time series analysis for business forecasting.

  • Thứ 2: Có thể coi bài toán của bạn dưới dạng Feature Engineering và Regression tức là tìm ra các đặc trưng trong dữ liệu và các mối liên quan giữa chúng. Ví dụ sự liên quan giữa lợi nhuận và các khoản còn lại. Và việc của mô hình bạn xây dựng sẽ để học các mối liên quan đó. Sau khi mô hình học xong sẽ cho ra các trọng số xác định độ quan trọng (mức độ liên quan) giữa các đại lượng khác đến lợi nhuận của bạn, từ đó cho bạn bức tranh tổng quát về tình hình kinh doanh, và gợi ý cho bạn cần phải thay đổi những điều gì.

  • Thứ 3: Machine Learning chỉ là một bước đi tiếp sau để cải tiến hiệu quả của các mô hình thống kê và tư vấn chuyên gia nên mình nghĩ trước tiên bạn nên phân tích các đại lượng thống kê, các chỉ số thật kĩ trước khi áp dụng ML vào bài toán này

Một vài ý kiến hi vọng có thể hữu ích với bạn.

Share
Avatar Anh Tuấn Hoàng @kstn_hut_hat
thg 12 12, 2018 9:31 SA

Vậy là mình cũng đi khá đúng hướng rồi 😄. Cảm ơn bạn 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.