Asked Mar 29th, 2019 7:31 AM 139 0 1
  • 139 0 1
0

Upload ảnh qua API rails. Chạy trên server EC2.

Share
  • 139 0 1

Em có một câu hỏi như này ạ.

  • Hiện tại em đang làm chức năng upload ảnh lên server dùng gem carrierwave. Vấn đề em đang gặp phải là em upload ở localhost vẫn ok, em deploy lên heroku vẫn ok. Nhưng khi em deploy lên EC2 thì nó lại không hoạt động được.

  • Khi em call API mà gửi thông tin gồm các input text thì không sao, nhưng nếu em chọn file ảnh thì không upload được. Em dùng Postman để call.

  • Không biết có ai gặp trường hợp như em chưa ạ. Hay trên EC2 phải config gì không ạ. File nginx phải config gì không ạ.

  • Em xin cảm ơn ạ!

1 ANSWERS


Answered Mar 29th, 2019 9:33 AM
0

mình đoán là phải dùng gem chuyên biệt này chăng? https://github.com/sorentwo/carrierwave-aws

btw, cty mình bên Nhật đang dùng AWS thì dùng gem paperclip, còn mình mới đây có mò vào active storage thấy có vẻ active storage cũng đã build sẵn các server khác nhau như AWS, Azure,.... Bạn cũng thử qua xem sao

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.