Asked Feb 26th, 2019 8:21 AM 297 0 2
 • 297 0 2
+1

Tách chuỗi theo từng dòng php

Share
 • 297 0 2

E có 1 textarea giờ muốn tách theo mỗi dòng thì làm như nào a? ảnh như này thì sẽ thành "pecola tnhh" vaf "tuan tnhh"

2 ANSWERS


Answered Feb 26th, 2019 9:20 AM
Accepted
+1

Bạn có thể dùng Regular Expression.

Bạn hãy tham khảo bài viết sau đây nhé: https://viblo.asia/p/hoc-regular-expression-va-cuoc-doi-ban-se-bot-kho-updated-v22-Az45bnoO5xY

Share
Vờ v @Vo_Tu
Feb 27th, 2019 1:11 AM

preg_split('/\r\n|[\r\n]/', $data); m dùng hàm này dc rồi nha . thank các bạn

0
| Reply
Share
Phan Lý Huỳnh @phanlyhuynh
Feb 27th, 2019 1:50 AM

@Vo_Tu nếu oke rồi bạn bấm accept câu trả lời giúp mình với. hehe =))😄

0
| Reply
Share
Answered Feb 26th, 2019 9:10 AM
+3

Giả sử mình có 1 file html như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
</head>

<body>
  <form action="test.php" method="POST">
    <textarea name="textarea" id="" cols="30" rows="10"></textarea>
    <button type="submit">Submit</button>
  </form>
</body>

</html>

và 1 file php xử lý như sau:

<?php 
    if(isset($_POST['textarea'])) {
        $lines = explode("\n", $_POST['textarea']); 
        if (!empty($lines)) {
         foreach ($lines as $line) {
          echo trim( $line );
         }
        }
    }
?>

với mỗi trim($line) là mỗi dòng bạn cần lấy

Share