Asked Apr 23rd, 2019 9:22 AM 65 0 1
  • 65 0 1
0

Set time message error laravel

Share
  • 65 0 1

Có cách nào xét thời gian để cái này nó tự mất ko ạ ? Bác nào biết chỉ e với ❤️

Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Apr 24th, 2019 1:17 AM

Mình nghĩ là có thể thêm javascript setTimeout để ẩn nó đi.

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Apr 24th, 2019 4:16 AM
Accepted
0

Bạn có thể dùng js để setTimeout cho nó

Bạn thử như vậy xem:

setTimeout(function() {
    $('#error_sms_id').fadeOut('fast');
}, 3000);
Share
Vờ v @Vo_Tu
Apr 24th, 2019 4:39 AM

thanks bác

+1
| Reply
Share