Asked May 30th, 9:13 AM 89 0 3
  • 89 0 3
0

ReactJs với Webpack, Babel 7

Share
  • 89 0 3

Hiện em đang học về xây dựng web ReactJS bằng Webpack (không sử dụng create-react-app).Em đã xem một vài clip trên Youtube và làm theo hướng dẫn rồi thì vẫn bị lỗi như này mong các bác chỉ giáo ạ! Đây là file config của em:

còn đây là khi báo lỗi

Mong không nhận được gạch đá

3 ANSWERS


Answered May 30th, 9:17 AM
0

bạn chụp cho mình phần import file index.css được không

Share
Answered May 30th, 9:19 AM
0

Có thể bạn đã dùng sai phiên bản các thư viện tutorial trên mạng. Cũng có thể thiếu file .babelrc kìa khi xài ES6 buộc phải có.

Share
Answered Jun 7th, 8:19 AM
0

lỗi sai đường dẫn kìa, xoá chỗ nào import index.css và đổi config chỗ HtmlWebpackPlugin thành thế này xem { template: './src/index.html' }

Share