Asked May 30th, 2019 9:13 a.m. 141 0 3
  • 141 0 3
0

ReactJs với Webpack, Babel 7

Share
  • 141 0 3

Hiện em đang học về xây dựng web ReactJS bằng Webpack (không sử dụng create-react-app).Em đã xem một vài clip trên Youtube và làm theo hướng dẫn rồi thì vẫn bị lỗi như này mong các bác chỉ giáo ạ! Đây là file config của em:

còn đây là khi báo lỗi

Mong không nhận được gạch đá

3 ANSWERS


Answered May 30th, 2019 9:17 a.m.
0

bạn chụp cho mình phần import file index.css được không

Share
Answered May 30th, 2019 9:19 a.m.
0

Có thể bạn đã dùng sai phiên bản các thư viện tutorial trên mạng. Cũng có thể thiếu file .babelrc kìa khi xài ES6 buộc phải có.

Share
Answered Jun 7th, 2019 8:19 a.m.
0

lỗi sai đường dẫn kìa, xoá chỗ nào import index.css và đổi config chỗ HtmlWebpackPlugin thành thế này xem { template: './src/index.html' }

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.